top of page

Byggnadsvård

Är att vårda och reparera sin byggnad och ge den en funktion. En byggnad som har en funktion har även ett värde.

Vi använder oss av miljövänliga material som borgar för en god boendemiljö och friska hus.

Som återförsäljare av Isocells produkter hjälper vi er gärna med att hitta de rätta lösningarna för att få just ert hus att fungera.

Vi tar hem dukar, tejper och isolermaterial på beställning.

Vi samarbetar även med företag som blåser cellulosaisolering för att kunna erbjuda en komplett lösning även om ni vill göra en del av arbetet själva.

Vi har en gedigen utbildning och stor erfarenhet inom byggnadsvård och restaurering!

Nävertak med takved

Näver var länge ett material man använde till taktäckning, dock är näver känsligt för solsken och vill gärna krulla sig om det inte pressas fast på taket.

Detta har man genom tiden löst på olika sätt.

I skogsbygden där de få öppna gräsytorna behövdes för djurens bete använde man sig av så kallad takved. Den bestod oftast av undertryckt (tätvuxen) gran som antingen användes rund eller kluven i kvartar.

Veden lades med toppen upp med varannan troa åt vardera takfall. Då ligger rotändarna i stort sett mot varandra vid takfoten och skyddar således nävret.

I bördigare landskap täcktes taken ofta med torv, det vill säga grässvålen med rotsystem som armerade så att inte jorden skulle rinna bort vid regn. Första lagret lades med gräset ner så inte jorden skulle komma i direkt kontakt med nävret och det övre lagret med gräset upp för att få en skyddande yta.

Nävret lades lika i båda fallen med ordentilgt överlapp så det bildar ca 5-7 lager.

bottom of page